Interviews

Voorzitter GRN Inus Westhoff

Inus Westhof

Inus Westhoff (1951) kwam als gevolg van het werk voor de Rabobank in 1987 vanuit Wijhe naar Neede en trof er een wat autonoom dorp aan met een florerende middenstand. Het was 15 jaar nadat de laatste grote textielfabriek de poort had gesloten, wat sociaaleconomisch gezien een grote impact had op het dorpsleven. Het was ook de tijd waarin het industrieterrein groeide en de diversiteit in werkgelegenheid toenam. Verder waren er als vanouds de Needse zomerfeesten onder de naam SEN’76.

Al in 1988 nam hij zitting in het bestuur van de SEN’76. Medebestuursleden waren destijds Hans Harbers (Voorzitter), Jan Hondelink, Henk Hondelink, Wim Hondelink en Dini en Hennie Larink. Het was tevens het jaar dat Neede 800 jaar bestond. Het SEN’76 feest kreeg dat jaar het thema ‘zigeuner’. Van woensdag tot en met zaterdag werd in de tent aan de Oranjelaan feest gevierd. Achthonderd bezoekers konden in de tent zitten en beleefden een zigeunerbruiloft, een bourgondisch feest met zigeunerartiesten en een groots optreden van Normaal. De klederdracht was van thuismakelaardij. Tussendoor liep Muziekvereniging Crescendo de marathon door Neede en omstreken, met de start in Hengevelde. De afstand werd nauwkeurig gecontroleerd door oud-wethouder Gerrit ten Hoopen. “Het Needse verenigingsleven was rijk in die tijd en er was veel saamhorigheid onderling. Het zomerfeest week ook af van de omliggende dorpen als Hengevelde en De Hoeve. Daar werd de winst na afloop onder het verenigingsleven verdeeld. Hier bleef het in kas voor het volgende evenement. Ook hadden we meer dan voldoende vrijwilligers.”

Neede 800 jaar

In 1988 bestond het dorp Neede 800 jaar. Verschillende bronnen op en rond 1188 duiden op het bestaan van Neede ook wel ‘Nethe’, of Nithe’ genoemd’, zoals het goederenregister van de heren van Diepenheim en graven van Dahl(en), het goederenregister van het klooster Bethlehem bij Doetinchem en het hof Neede, in bezit van het vrouwenklooster Sancta Maria trans Aquam of Ueberwasser in Münster. De parochie Neede werd in de tweede helft van de 12e eeuw afgescheiden van Eibergen. Het klooster (stift) kreeg toen het recht een pastoor te benomen en koos als schutspatrones voor de kerk St. Caecilia.

SEN feest ter ere van Neede 800 jaar

Bij haar 10-jarig bestaan liet de Historische Kring Neede een boekje uitbrengen, getiteld ‘Neede 800’. Daarin schreef M. Greutink een gedicht over het dorp. In de een na laatste strofe maakte hij een mooi sprongetje naar het jaar 2788:

Neede 800 jaar

De vrijage met Twente mislukte

Een jaar later werd hij voorzitter van de Stichting Evenementen Neede ’76. Pas in 1996 zou hij eruit stappen, maar zijn betrokkenheid bij het wel en wee van het dorp was al behoorlijk gegroeid. Hij zat bij de carnavalsvereniging en werd in 1990 adjudant van prins Frans Kettering. Van 2003-2009 zou hij zelfs de voorzittershamer van de vereniging hanteren. Rond de eeuwwisseling kwam het landelijk vraagstuk van de gemeentelijke herindelingen opzetten. “Op advies van de provincie, waar VVD’er Hans van Boxem toen gedeputeerde was, werd de mogelijkheid onderzocht om met Haaksbergen een fusie aan te gaan. Neede was volgens de provincie toch wat meer op Twente dan op de Achterhoek gericht, dus een fusie met Haaksbergen lag voor de hand. Na zware protesten vanuit de Needse samenleving heeft men de vrijage met Twente laten varen. In 2005 werd toen de nieuwe gemeente Berkelland opgericht, bestaande uit de vier Achterhoekse gemeenten Neede, Eibergen, Borculo en Ruurlo. Neede was niet meer zelfstandig en onderdeel van een gemeente met vier kernen die op het eerste gezicht weinig binding hadden.”

Logo Gemeenschapsraad Neede

Veur mekare, met mekare

Voor Neede was de vorming van Berkelland de aanleiding om in 2006 de Gemeenschapsraad Neede (GRN) op te richten. “De GRN werd opgericht door een groep bezorgde burgers, onder aanvoering van oud-wethouder Gerrit ten Hoopen. Men was bang in de nieuwe fusie ‘onder te sneeuwen’. Dat zou ten koste gaan van de leefbaarheid en vitaliteit van het eigen dorp. Die oprichting van de GRN was uniek voor Berkelland.” Inus werd in 2011 voor de GRN gevraagd, een jaar nadat hij stopte met werken. Voorzitter toen was Ben Wilbrink. De sfeer binnen de GRN in die jaren was prima volgens hem en ook de verstandhouding met de politiek was goed. In latere jaren veranderde dat iets. Het aantal vrijwilligers dat voor de GRN warm liep, daalde en ook de gesprekken met de politiek verliepen moeizamer. Dat laatste had ook invloed op de besluitvaardigheid van de GRN. In 2015 nam Inus de voorzittershamer van de GRN over. “Na aanvankelijk nog wat moeizame jaren, zagen we toch dat de belangstelling voor de GRN weer toenam. We vertegenwoordigen alle inwoners van Neede en hebben 32 (buurt)verenigingen en instellingen als lid. Met de komst van de Ondernemersvereniging Neede in het bestuur zijn we beter in staat om ook de economische belangen naar de gemeente toe te verdedigen. Onze nieuwe slogan ‘Veur mekare, met mekare’ duidt niet voor niets op de gezamenlijkheid en saamhorigheid als dorp.”

Woningbeleid veroorzaakte imagoschade

Er zijn volgens hem de laatste jaren ingrijpende thema’s op tafel gekomen, zoals de verwachte teruggang in bevolking en de leegstand in de winkelstraat. Het politieke standpunt met betrekking tot het woningcontingent van de afgelopen jaren heeft het dorp imagoschade doen oplopen. “Gelukkig zijn er nu nieuwe plannen die werken, wonen en leven in Neede weer aantrekkelijk moeten maken.” Hij doelt op de Taskforce Neede die voor de Oudestraat een nieuw centrumplan heeft ontwikkeld. Andere belangrijke agendapunten die er liggen, zijn die van de energietransitie, woningen voor zowel starters als levensloopbestendige woningen voor senioren, toekomstbestendigheid accommodaties voor Needse verenigingen en organisaties, ontsluiting van het industrieterrein Russchemors, afsluiting Haaksbergseweg wegens onderhoud in maart 2021, speelveldjes voor de jeugd et cetera.  Naast de GRN is Inus ook nog betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Jammarkt in Neede, vrijwilliger bij de Stichting Podium voor Neede en vrijwillig chauffeur op de buurtbus.

Bronnen beeldmateriaal:

  • “Inus Westhof” Rob Weeber
  • “Gedicht Neede 800 jaar” Historische Kring Neede
  • “Logo gemeenschapsraad” Gemeenschapsraad