Bronvermelding

Bronnen voor canonteksten

 
– Zee- en landleven in de Needse berg, Adriaan Buter 1994 HKN 113-015
– Archeologische Routes in Nederland, deel 39 ISSN 0928-1444
– Neede-Borculo, fietsen langs hoven, hoeven en havezathen in de Achterhoek
ISBN 90 76046 28 X
– Geologie van de Needse berg. Archief J. Krooshof, in bezit HKN
– http://www.archeoweb.nl/pages/prehistorie/neolithicum/trechterbekercultuur.php
– Adriaan Buter. Achterhoeks boerenleven begon op de Needse Berg. Twentsche Courant en Tubantia 3 febr.
1999.
– https://ijsselhoeven.nl/sites/default/files/downloads/2014_ijsselhoeven_cursus_bouwhistorie_avond1.pdf
– https://tientijdvakken.weebly.com/uploads/3/7/6/3/37633565/korte_uitleg_kenmerkende_aspecten.pdf
– http://www.archeoweb.nl/pages/prehistorie/neolithicum/trechterbekercultuur.php
– Het land mijner voorvaderen. De levensgeschiedenis van de Needse Familietak ‘Ter Weeme’. D.B.H. ter
Weeme. Netzodruk. P. 14
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/bronnen-en-literatuur/sshb-publicaties-1991-
2007/kr_12_2006_voorzijde_keunen_hof_neede_web/
– De ontwikkeling van de hof en het dorp Neede. Ir. L.J. Keunen
– Archief HKN – Old Nee 36 en 37 Kerk en kerspel van Neede tot 1616 I en II. Drs. J.G. Smit. P. 8 en P. 3-6.
– De ‘Needsche molen’ die niet gebouwd werd. Bennie te Vaarwerk. Archief HKN – Old Nee 54. P. 8.
– https://tientijdvakken.weebly.com/uploads/3/7/6/3/37633565/korte_uitleg_kenmerkende_aspecten.pdf
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/geschiedenis/gebied-heerlijkheid-borculo/de-voogdij-neede/
– Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI.
Voogdij, dorp en gemeente Neede © B.H.M. te Vaarwerk 1
– Huize de Kamp 1636 – 1986. Themanummer Historische Kring Neede 1986. H.H. de Reus.
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/geschiedenis/adel-havezaten-en-ridderschap/
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/geschiedenis/de-kwestie-borculo/
– Heerlijkheid Borculo, archief J. Krooshof
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2016/03/24/de-muurschilderingen-in-de-in-1846-gesloopte-st-
ceciliakerk-van-neede/
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%ABta
– http://reliwiki.nl/index.php/Neede,_Kerkplein_1_-_Grote_Kerk_(1848_-_1945)
– http://www.needsebeelden.nl/
– https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/nederlandse-geschiedenis/protestantisme-in-
nederland
– Neede 800. H. de Reus,G. A. Hemelman 1988 HKN 113-007
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie
– https://www.zoeklicht.nl/artikelen/renaissance+en+reformatie_2611
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3074/Klein_Gunnewiek%2C_R.S.A._1.pdf?sequence
=1
– Tachtigjarige oorlog. Archief J. Krooshof
– https://historiek.net/vrede-van-augsburg-1555-godsdienstvrede/72569/
– Old Nee 3, pag. 12-12. Tachtigjarige Oorlog. Bert Hesselink.
– https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/gelderland/de-tachtigjarige-oorlog
– https://historiek.net/vrede-van-augsburg-1555-godsdienstvrede/72569/
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Stadtlohn
 
– https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/master_scriptie_paulissen_2015.pdf. P.
4
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Hessenweg
– Old Nee 19 Hessenherberg De Meijer: Adriaan Buter. P 3-6.
– Old Nee De Meier Deel I, Marco Kok
– De kerken van Neede: Archief Krooshof
– Old Nee nr.4: pag. 16/20. pag.27 /30 W.E. ten Asbroek
– Old Nee nr.1: pag. 18-19
– Old Nee 17: pag. 14-19. De R.K. Kerk aan de Rapenburg. H. Kormelink.
– Archief HKN 140.083: ‘Zij bleven katholiek’. Henk Kormelink
– Archief HKN 140.086: ‘Katholiek, protestant of twijfelachtige van geloof’. Henk Kormelink
– Krantenartikel 06-5940: ‘Neede ontworstelt zich aan Rietmolen. Tubantia, 30 mei 1998.
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2014/11/22/20-december-1615-de-heerlijkheid-borculo-werd-
nederlands-gebied/
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwillbrock
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2015/09/14/de-eerste-munsterse-oorlog-1665-1666/
– https://www.entoen.nu/nl/overijssel/overijssel/beernke-de-koodief
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Engels-Nederlandse_Oorlog
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Engels-Nederlandse_Oorlog
– http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/1_Willem_Sluiter
– De Kleine Leeuwerik. Willem Sluiter. Anno nu. Arend J. Heideman 2007. ISBN:978-90-812429-1-2. P. 27
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/geschiedenis/kerkgeschiedenis/willem-sluiter-en-een-achterhoek-die-
achterhoek-werd/
– Krantenbericht Delpher 08-09-1936 Wetenswaardigheden over Eibergen in vroegere dagen
– Neede voor 200 jaar: De roerige periode van 1790 – 1830. Wim Meerman. P. 69. ISBN/EAN: 978-90-74955-
21-8
– Archief HKN: 7-14669. Delpher: Needse lotelingen in het leger van Napoleon. 26-11-1935.
– Neede in de 18 e en 19 e eeuw. Archief J. Krooshof
– Jamkoninginnen: J. Krooshof
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_industri%C3%ABle_revolutie
– Archief HKN. Old Nee 13. De KVK te Neede. J.A.M. Dievelaar. P25-35.
– Archief HKN. Old Nee 5. Honderd .laar Needse textielhistorie in bronnen B. Hesselink. P3-7.
– Archief HKN. Old Nee 61. Een vergeten steenfabriek H. de Reus. P18-27.
– Old Nee 4: W.E. Asbroek De vroegste historie van de parochie Neede. P.17-21.
– Old Nee 20: Henk Kormelink. DE R.K.-KERK OP DE RAPENBURG TE NEEDE. P. 7-16
– Old Nee 17: Henk Kormelink. DE R.K.-KERK OP DE RAPENBURG TE NEEDE. P. 14-19
– Archief HKN-057-09-03: De Parochie Rietmolen. H. Kormelink.
– Archief HKN-140-033: De Statie Rietmolen wordt Parochie Rietmolen. Henk Kormelink
– Archief HKN-140-038. Een uitgestrekte parochie. Henk Kormelink
– Archief HKN-140-276: 150 jaar parochie Rietmolen. Henk Kormelink
– Archief HKN: 140-006: Vijftig jaar geleden kreeg Rietmolen een nieuwe kerk. Henk Kormelink
– Linnen kooplieden, Archief J. Krooshof
– Textielgeschiedenis, Archief J. Krooshof
– Archieven Ten Hoopen en Ter Weeme Historische Kring Neede
– https://www.joodsmonument.nl/nl/page/508046/about-simon-philip-de-vries
– http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/vriessp
– http://www.bestjewishstudies.com/Families-Dasberg-en-De-Vries
– https://www.openjoodsehuizen.nl/nl/page/4498/bakenessergracht-46b-haarlem
 
– https://www.joodsebibliotheek.nl/auteur/3zo/Simon-Philip-de-Vries/
– Albert Hemelman, zijn leven – zijn werk. Zijn werk – zijn leven. Gerrit Hemelman 1983. Uitgave Historische
Kring Neede. Archiefnr. 113-002.
– 100 jaar beeldende kunst in Neede. Uitgave Historische Kring Neede 1999. Archiefnr. 113-019.
– http://elisabeth-heuff.nl/over-elisabeth-heuff/
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Achterberg
– https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/dichters-uit-het-verleden/gerrit-achterberg-1905-
1962/het-leven-van-gerrit-achterberg
– Gerrit Achterberg. Archief J. Krooshof
– https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030199401_01/_jaa030199401_01_0009.php
– https://www.dbnl.org/tekst/lint011tech02_01/lint011tech02_01_0010.php
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/geschiedenis/de-berkel/
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormramp_van_1927
– http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-06-01-de-cycloon-van-neede-vandaag-90-jaar-geleden/
– http://berkel-film.org/cms/nl/blog/duivelse-rivier-met-de-meest-belachelijke-monding-ter-wereld
– De Vergeten Cycloon. De stormramp van 1 juni 1027. HKN 987. Hans Niessink en Claude Reynaert.
– Archief HKN: 07-20224. Krantenbericht 04-03-1947.
– Berkelland: Van bossen, beken en havezaten, Verkeer van A naar B
– Eischt een bon. De Hummelo-Enschedese Kunstweg 1856-1994. A.G.B. Koster
– Hoe Neede het licht zag. Een eeuw elektriciteit in Berkelland, Historische Kring Neede, 2013
– Delpher: Krantenberichten
– Sporen van sporen. Geschiedenis van de Spoorwegen in Neede. G.A. Hemelman. HKN 1984
– https://www.entoen.nu/nl/page/32646/verenigingsleven
– Een eeuw Neede in Beeld, Historische Kring Neede, 2004
– 110 jaar Crescendo, Tussen balmuziek en topconcours 1898-2008, Historische Kring
Neede, 2010
– Crescendo: Old Nee 31, archief HKN.
– Cycloonbank: Old Nee 61: Needse Volksfeest P. 41.
– Needse Schutterij: Old Nee: 54. Huldiging tambour-maître. P. 44
– VV Achilles: Archief HKN: 029—01.
– Sportclub Neede: 100 jaar Sportclub Neede 1919-2019. Uitgave Historische Kring Neede 2019.
– De Tweede Wereldoorlog. Archief J. Krooshof.
– Geen recht om te zwijgen. B. van Dijk e.a. 1995 HKN 113-016
– Opdat wij niet vergeten … Oranje Vereniging Neede 1990 HKN 113-009
– Het Land mijner voorvaderen. D. ter Weeme. Netzodruk. P. 197-215
– Ruilverkaveling Neederberg; J.A. Groothornte en G.L. Ebbekink ; archief HKN 92-27-13
– Het land mijner voorvaderen. D. ter Weeme. Netzodruk. P. 234 – 239.
– HKN. Old Nee 58. Neede in ‘t Nieuws. P. 44-47
– HKN Old Nee 64. Neede in het nieuws. P. 31 e.v.
– Archief HKN. Diverse artikelen Delpher en andere kranten uit 1949-1955 m.b.t. de waterzuivering
– Albert Hemelman, zin leven – zijn werk. Zijn werk – zijn leven. Gerrit Hemelman 1983. Uitgave Historische
Kring Neede. Archiefnr. 113-002.
– 100 jaar beeldende kunst in Neede. Uitgave Historische Kring Neede 1999. Archiefnr. 113-019.
– http://elisabeth-heuff.nl/over-elisabeth-heuff/
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Achterberg
– https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/dichters-uit-het-verleden/gerrit-achterberg-1905-
1962/het-leven-van-gerrit-achterberg
– Gerrit Achterberg. Archief J. Krooshof
 
– https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030199401_01/_jaa030199401_01_0009.php
– https://www.dbnl.org/tekst/lint011tech02_01/lint011tech02_01_0010.php
– https://www.heerlijkheidborculo.nl/geschiedenis/de-berkel/
– http://www.berghapedia.nl/index.php/Waterleiding_Oostelijk_Gelderland
– Archief HKN. Krantenbericht 18-03-1932: ‘Nogmaals: Neede en de waterleiding’.
– Archief HKN. Krantenbericht 09-03-1937: ‘Raadsvergadering Neede’.
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormramp_van_1927
– http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-06-01-de-cycloon-van-neede-vandaag-90-jaar-geleden/
– De Vergeten Cycloon. De stormramp van 1 juni 1027. HKN 987. Hans Niessink en Claude Reynaert.
– Archief HKN: 07-20224. Krantenbericht 04-03-1947.
– http://berkel-film.org/cms/nl/blog/duivelse-rivier-met-de-meest-belachelijke-monding-ter-wereld
– Ruilverkaveling Neederberg; J.A. Groothornte en G.L. Ebbekink ; archief HKN 92-27-13
– Het land mijner voorvaderen. D. ter Weeme. Netzodruk. P. 234 – 239.
– HKN. Old Nee 58. Neede in ‘t Nieuws. P. 44-47
– HKN Old Nee 64. Neede in het nieuws. P. 31 e.v.
– Archief HKN. Diverse artikelen Delpher en andere kranten uit 1949-1955 m.b.t. de waterzuivering
– Archief HKN – Old Nee 55 ‘Nee, de mooi’jste plaatse van Nederland
– Achief HKN – Old Nee 58 P. 44 e.v.
– Achief HKN – Old Nee 73
– https://erfgoedenruimte.nl/sites/default/files/attachments/1007_RCE_wederopbouw-vouwvel.pdf
– https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/reader/26598/190667/een-nieuwe-tijd-ziet-kansen-in-
herwaardering-van-de-architectuur-uit-de-wederopbouwperiode
– https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/de-wederopbouw-architectuur-en-stedenbouw

Copyright

Niets van deze website mag gekopieerd of gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke toestemming. Zowel teksten als afbeeldingen zijn berust met copyright. 

Een groot deel van de gebruikte afbeeldingen is afkomstig uit archieven. Bent u van mening dat wij een afbeelding gebruiken waarvan het eigendoms- en/of gebruiksrecht niet bij ons ligt? Neem dan contact met ons op. Indien gegrond zullen we beeldmateriaal verwijderen.